Gert de Wolf

Gert  werkte van 1 oktober 1991 tot en met 31 juli 2015 als geestelijk verzorger (aalmoezenier) voor miltairen en hun thuisfront bij het Ministerie van Defensie. In deze functie heeft hij ruime ervaring opgedaan met het geestelijk en psychosociaal begeleiden van mensen die tijdelijk niet in staat waren om hun levensproblemen op te lossen. Tevens heeft hij, ook als geestelijk vormingswerker/teamleider allerlei conferenties en trainingen verzorgd op het Militair Vormingscentrum Beukbergen te Huis ter Heide ten behoeve van (leidinggevende) militairen en hun partners. Ook adviseerde hij commandanten en hogere leidinggevenden binnen het militaire apparaat en verzorgde hij lezingen.

 

 

Daarnaast ondersteunde en begeleidde hij  veel mensen in het buitenland in verband met oefeningen en uitzendingen van de krijgsmacht. Maar ook tijdens crisissituaties in het binnenland, zoals de vuurwerkramp te Enschede stond hij mensen terzijde. Voordat Gert  militair geestelijk verzorger werd, was hij gedurend 12 jaar verbonden als docent Levensbeschouwing en Maatschapijleer aan allerlei (MAVO- HAVO- VWO-) scholen voor Voortgezet Onderwijs in Noord- en Zuid-Holland.                                                                                                                                 

 

                          

Gert is na zijn Functioneel Leeftijds Ontslag, als  aalmoezenier in rang gelijk gesteld met luitenant-kolonel, vanaf 1 september 2015 gestart met praktijk de Goastok te Oldenzaal. Hij onderhoudt nauwe contacten met andere hulpverleners en werkt samen met praktijk de Kern  te Oldenzaal.

Hij staat ingeschreven in het register voor Geestelijk Verzorgers met zending bij de overheid (RVGZO) en in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Pedagogische Academie,  Beverwijk  1978

Onderwijstheologische opleiding (1e graads) , Amsterdam 1988

Pastoraaltheologische opleiding aan de Katholieke Theologische Universiteit , Amsterdam 1997

Permanente nascholing en professionalisering met als doel borging van de kwaliteit van de beroepsgroep (onder andere ‘Denkadviseren’ bij dr. E. Feltmann, 2008 en  ‘Zinvinding als therapeutisch proces’, Zuidwolde 2015)  

 

    

Praktijk de Goastok   T: 0634897129     Distel 3   7577 HH Oldenzaal     Ing: NL38INGB0700167161   KvK: 63974037