Referenties

Ik had geen beter besluit kunnen nemen dan Gert de Wolf te vragen om de herdenkingsdienst op 15 mei 2017 ivm het overlijden van mijn vrouw Greta te (be)geleiden. Gert bleek uitstekend in staat te zijn om de juiste snaar te raken tijdens de uitvaart van  mijn 53-jarige vrouw die overleed als gevolg van de ziekte kanker. Vanuit zijn ervaring en theologische achtergrond wist Gert perfect een balans te vinden tussen de behoeften van mijn vrouw Greta, zoals besproken voor haar overlijden, en ons als nabestaanden. Gert voerde hele fijne gesprekken met ons als nabestaanden en wist daarin een fijne veilige sfeer te scheppen. De gesprekken gingen gepaard met een traan en een lach.  Gert stelde altijd het herdenken van Greta centraal. De manier waarop Gert voor en tijdens de uitvaart aandacht gaf aan het geloof en de vragen, onzekerheden en twijfels over het geloof verdient respect.

Gert zijn grote kracht is “als rustpunt de juiste verbinding creëren”.  Ongevraagd ontving ik vanuit de aanwezige familieleden en vrienden zeer positieve feedback over Gert:” Wat een fijne rustige stem om naar te luisteren, mooie woorden, alsof hij de familie al lange tijd kende… “.  Er was zelfs een familielid dat zei “zo’n afscheid wil ik ook als ik overlijd!” Ik heb mij samen met de kinderen erg gesteund gevoeld door Gert in de periode na het overlijden van Greta, hij  had voortdurend contact en aandacht voor ons. Ook na de uitvaart zocht Gert het contact. Ik kan de lezer van deze tekst zeer aanbevelen om in een moeilijke verdrietige periode na het overlijden van een dierbare Gert te vragen een herdenkingsdienst cq afscheidsdienst te leiden. Gert, ontzettend bedankt.    Jan Ploegstra

 

 

Als echtpaar dat al jaren bij elkaar was en echt van elkaar hield, konden we toch nooit helemaal de klik

vinden om in goede harmonie en eenheid getrouwd te zijn. We hebben meerdere therapeuten gehad en huwelijkscursussen gevolgd

maar we kwamen niet veel dichter bij elkaar. Na een aantal jaren niets meer geprobeerd te hebben besloten we het toch maar weer eens

te proberen,  via Gert de Wolf, aan onze huwelijksrelatie te werken. En het is Gert gelukt om ons te helpen met het vinden van synchronisatiepunten

tussen ons. Na meerdere gesprekken over het functioneren van onze relatie bevinden wij ons momenteel in veel beter vaarwater. Hier zijn wij heel blij mee. “Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen”, zeggen we vaak tegen elkaar. Het was het proberen bij praktijk de Goastok

echt  waard. Ook namens mijn echtgenote, Cor

 

 

Ik heb me van begin af aan thuis gevoeld bij Gert als geestelijk en psychosociaal begeleider. Ik kon daardoor volledig open zijn waarop Gert in het begin van de gesprekkenserie al mijn problematiek goed structureerde. Hij is in staat geweest om prima aan te sluiten bij al mijn

vragen en zijn passende werkvormen hebben me echt goed geholpen.  Edith

Naar aanleiding van een meditatiecursus evaluerende opmerkingen  over de cursusbegeleiding door deelnemers:

 • goede voorbereiding
 • goede uitleg
 • rustige uitstraling
 • deskundig en warm
 • ik had behoefte aan innerlijke rust; die heb ik gekregen
 • informatief
 • ik kan nu veel beter iets met mijn levensvisie doen in de praktijk van alledag
 • down to earth
 • goede aansluiting bij de groep en spreekt begrijpelijke taal (jip en janneketaal)
 • ik heb handreikingen gekregen om anders vorm te geven aan mijn leven
 • ik ervaar een grote dankbaarheid bij mijzelf en een grotere luisterbereidheid naar anderen
 • ik ervaar meer rust en ik maak me minder snel druk om iets