Lezingen en rituele vormgeving

 

 


Je wilt een voorganger of spreker bij essentiële momenten in je leven zoals een huwelijk of verbintenis, een uitvaart of crematie, afscheid van je werk of jubileum?

 

 

 

Vaak ontstaan vieringen en rituelen als vanzelf. Maar het kan ook dat je hulp nodig hebt bij de voorbereiding en uitvoering van bijeenkomsten die te maken hebben met allerlei grensmomenten in het leven. Hier kan je denken aan: geboorte, levensverbintenis, uitvaart, scheiding, verzoening, emigratie. Wanneer je thuis alleen of met een groep iets wilt vieren zijn 3 vragen van belang:

– Wat wil je vieren? Het gaat hier om jouw/jullie verhaal achter de ‘feiten’.

– Met wie wil je vieren?

– Waar en wanneer wil je vieren? De ruimte waarin je iets viert en het tijdstip waarop je viert kunnen iets zeggen over de gebeurtenis waarbij je wilt stilstaan.  Van doorslaggevend belang is dat een viering geen kunstje is maar te maken heeft met toegewijd handelen. In alles wordt getracht om het ritueel jouw/jullie ritueel te laten worden.

 

                                                                           

 

Je wilt begeleiding bij het schrijven van toespraken of brieven?

 

 

 

 

 

 

Je wilt een lezing  over een thema op het gebied van religie, levensbeschouwing,identiteitsontwikkeling of spiritualiteit?  Of een lezing op aanvraag?  

Ook lezingen op het psychosociale vlak behoren tot de mogelijkheden, b.v. een lezing over ‘pesten op het werk’       

 

   

 Praktijk de Goastok   T: 0634897129     Distel 3   7577 HH Oldenzaal     Ing: NL38INGB0700167161    KvK: 63974037